Допомогти з Пошук курсів

Інформатика і інформаційні технології

Метою курса є підготовка здобувачів вищої освіти до активного використання інформаційних технологій в сучасному діловодстві та управлінні; надання знань щодо існуючих норм, правил і способів створення різноманітних документів, способів обміну документами; формування умінь та навичок використання сучасного програмно-апаратного забезпечення, яке є основою сучасних комп'ютерно-орієнтованих офісних технологій

Навчальна практика 1 курсу

Навчальна практика з інформатики для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" проходить з 22.06 по 17.07.2020 року дистанційно.

Програма навчальной практики складається з чотирьох модулів (відповідно до календарних тижнів), що передбачають виконання завдань з отпримання певної кількості балів. Для зарахування навчальної практики обов'язковим є виконання всіх завдань та отримання за їх виконання не менше 60 балів.