Допомогти з Пошук курсів

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

У зв’язку зі значною активізацією друкування наукових статей у зарубіжних виданнях та доведенням відповідності вимог провідних вітчизняних видань до рівня зарубіжних, перед науковцями досить актуально стоїть проблематика активного володіння і використання інформації та діючих положень. На сьогодні вимоги до оформлення результатів наукових досліджень та наукових статей в основному регламентуються відповідними діючими стандартами та вимогами наукових видань.

Метою видання є ознайомлення широкого кола науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів магістратури та інших зацікавлених осіб із широким спектром можливостей щодо опублікування результатів наукових досліджень у виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних, вимогами до підготовки таких публікацій, що сприятимуть якості проведення наукових досліджень.

Оформлення текстового документа до видання

Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення текстового документа до видання на основі ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», ГОСТ 7.4-86 «СИБИД. Издания. Выходные сведения», ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

Оформлення списку джерел

Методичні рекомендації розроблено для студентів до практичних занять з курсу «Основи інформаційної культури студента» з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах на основі ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. загальні вимоги та правила складання».