Допомогти з Пошук курсів

Безпека життєдіяльності з основами охорони праці та цивільного захисту 193 "Геодезія та землеустрій" копіювання 1

Вивчення дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» є важливим кроком у розширенні світогляду майбутніх фахівців про безпеку людини та її захист у процесі виробничої діяльності.
Процес навчання складається з теоретичних і практичних занять, що проходять відповідно до законодавства України та інших діючих нормативних документів. При вивченні дисципліни застосовується кредитно-модульна система.
«Охорона праці та безпека життєдіяльності» – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх бакалаврів необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони здоров’я та життя працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.