Спеціалізацією кафедри є механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.
Кафедрою  здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за трьома рівнями освіти: молодший бакалавр, І (бакалаврський) та ІІ (магістерський) для денної та заочної форм здобуття освіти.

Допомогти з Пошук курсів