Допомогти з Пошук курсів

Аграрне, земельне та екологічне право

Галузь знань 15 "Автоматизація та приладобудування"

Спеціальність152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Освітній ступінь - магістр

Семестр II

Кількість змістовних модулів - 2

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин та кредитів: 

Лекції - 22

Практичні заняття - 22

Форма підсумкового контрольного заходу - залік.