Допомогти з Search courses

Українська мова (ділова)

Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»
Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія»
Кваліфікація технолог з агрономії
Кафедра українознавства
Курс – І, ІІ
Семестр – І-ІІІ

Всього годин/кредитів
І семестр – 54/1,5
ІІ семестр – 45/1,25
ІІІ семестр – 36/1

Із них
І семестр
практичних – 16/0,45
самостійна робота – 38/1,05
ІІ семестр
практичних – 42/1,2
самостійна робота – 3/0,05
ІІІ семестр
практичних – 16/0,44
самостійна робота – 20/0,56

Форми контролю
І семестр – Іспит
ІІ семестр – Залік
ІІІ семестр – Іспит

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва"
Напрям підготовки 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
Кваліфікація бакалавр
Денна форма навчання
Курс – ІІІ
Семестр – ІV
Усього годин – 108 год.
з них:
лекцій
практичних – 30 год.
самостійна робота – 78 год.
Іспит в ІV семестрі

Релігієзнавство

Галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво"

Напрям підготовки 6.090101 "Агрономія"

Кваліфікація: бакалавр з агротехнології

Курс  ІІІ

Семестр VІ

Всього годин 36/1

Лекцій 14/0,38

Практичних 14/0,38

Самостійна 8/0,24

Форма контролю  залік

Історія України

Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»
Напрям підготовки 6.090101 Агрономія
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Кваліфікація 3212 технолог з агрономії

Кафедра українознавства
Курс – І
Семестр – І
Всього годин – 108 год. / 4 кред
з них:
лекцій – 42 год. / 1,5 кред.
практичних – 42 год. / 1,5 кред.
самостійна робота – 24 год. / 1.0 кред.
Іспит в І семестрі