Основи зовнішньоекономічної діяльності

Формує у студентів знання та вміння, пов’язані з обміном товарів, науково-технічним співробітництвом, спеціалізацією і кооперуванням, наданням економічного і технічного сприяння створенню спільних підприємств, фінансово-кредитними відносинами та іншими формами співробітництва.

Викладається на 3 курсі у 6 семестрі

Всього 126 год/3,5кред. З них: лекцій - 40 год, практичних занять - 40 год, самостійна робота - 46 год.

Іспит