Інституційні основи Європейського Союзу

 Основною метою викладання дисципліни є: формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем інституційного становлення  в ЄС включно до сучасних надбань для фундаментальної та спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом, а також зацікавлення до власних наукових пошуків тих, хто вивчає цю дисципліну.

Для досягнення поставленої мети основні завдання вивчення дисципліни «Інституційні основи ЄС» полягають: у формуванні розуміння сутності та особливостей інтеграційних процесів у Європі, основних теоретичних засад і ґенези європейської єдності, інституційних, правових, економічних аспектів функціонування Європейського Союзу, євроінтеграційної політики України.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є структура, механізми та принципи функціонування інституційної моделі Європейського Союзу.

Об’єктом навчальної дисципліни є інституційні основи ЄС.