Біржі в системі міжнародної торгівлі

Курс розрахований на 108 годин. 20 годин лекцій, 20 години практичних занять та 68 годин виділяється на самостійну роботу. Контроль здійснюється за допомогю заліку в 6 семестрі.