Міжнародні ринки та міжнародна торгівля

Курс розрахований на 54 годин. 20 годин лекцій, 10 години практичних занять та 24 годин виділяється на самостійну роботу. Контроль здійснюється за допомогю заліку в 11 семестрі.